Guds Ord bär inte bojor

I 2 Tim. 2:9 står det att Guds ord inte bär några bojor. Men ofta sätter man på olika ”bojor”i form av teologi eller människotankar på det.  Men det som då händer är att man tar bort den inneboende kraften i ordet. Guds ord sätter människor fria men det gör inte våra teologier.

Teologi betyder ”läran om Gud” men jag tycker att det är viktigare att vi lär känna Gud än att vi lär oss om honom. ”Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft” Fil. 3:10.

Bygget i Hedvigslundskyrkan fortskrider! I slutet av maj får vi lämna baracken och flytta in i nybyggda kontorslokaler!!!

2014-02-26 16.05.18

2014-02-26 16.06.09

2014-02-26 16.06.332014-02-26 16.08.10

Några ytterligare bibelord har kommit angående bygget/församlingen:

”Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.” Jes. 43: 18-19

”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.” Jer. 29:11

”Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra.” Jes 46:10